طریقه ارسال کالا چگونه خواهد بود؟

توسط شرکت های حمل و نقل عمومی،پست،تیپاکس و توافق مشتری (برای نحوه ارسال کالا با بخش فروش تماس بگیرید.)