فرشها در اندازه بزرگ

هر کشور و ملتی دارای یک نماد معرف آن کشور می باشد کشور ایران هم با فرش مشهور دستبافت آن در دنیا شناخته شده است . تمامی هنرشناسان و کارشناسان در سراسر جهان بر این عقیده هستند که زیبا ترین فرش های دستبافت دنیا فرش دستبافت ایرانی است.
انواع قالیچه ها به دلیل داشتن اندازه کوچک زیبایی دکوراسیون منزل راکامل می کنند و تمام نقاط خالی منزل را پوشش می دهند. قالیچه ها در انداره های زرع و نیم (1.5*1) و سه متری (2*1.5) می باشند.در شهرهای مختلف کشورمان هر نوع از فرشها با توجه به آداب و رسوم فرهنگ خودشان بافته می شوند و انواع آنها با نام شهر خودشان شناخته می شوند مانند فرش تبریز که در تمام شهرهای استان آذربایجان شرقی و غربی بافته می شود.از این جمله می توان از فرشهای کاشان،مشهد،اصفهان،کرمان و غیره نیز نام برد.

ویژگی های یک فرش خوب:
1: یکی از خصوصیات بارز یک فرش خوب
این است که پرزهای آن دارای درخشندگی و انعطاف می باشد زیرا اگر پرزهای یک فرش دستبافت سخت باشد تمیز نمودن ان کاری مشکل خواهد بود.